Petter Rönnborg

Petter Rönnborg är managementkonsult på Ekan Management och verksam inom Beyond Budgeting Round Table. Tidigare var han kompetensutvecklingsansvarig för AB SKFs globala finansorganisation och har också arbetat som lektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.