Verksamhetsstyrning 2.0

 • 13 mars, 2019, Bonnierhuset, Stockholm.

  Verksamhetsstyrning 2.0

  Årets viktigaste Controllermöte om styrning, planering, rapportering och analys.

Om konferensen

Verksamhetsstyrning 2.0 är Sveriges ledande möte för Business Controllers. Nästa upplaga går den 13 mars 2019. Ambitionen med konferensen är att ge dig som arbetar som Controller praktisk kunskap från riktiga människor, på riktiga företag, som gör, eller har gjort riktiga grejer som du och dina kollegor kan ta del av och lära er av. Den övergripande frågan som tas upp på konferensen är hur du som Controller lyckas driva verksamhetsstyrning och förändringsprocesser samtidigt som du har örnkoll på företagets affärsmässiga behov.

Här kan du ladda ned konferensens presentationer:

Saab Meritmind – Finance Transformation
Volvo Cars – Performance Steering
Getinge – Rullande prognoser
Consilium – Ledningssystem
Axis – Modern_controlling
SKF – Beyond budgeting

Vem går på konferensen?

Konferensen är utvecklad för att erbjuda erfarenhets- och idé utbyte kollegor emellan. Till föregående års konferenser har deltagarna främst haft följande befattningar: Business Controllers, Group Controllers, Ekonomichefer och CFO. På förra konferensen samlades drygt 200 personer. De kom bl.a. från: Apoteket, Arla Foods, AstraZeneca, Bonnier, Carema, CDON, Cederroth, Clas Ohlson, Combitech, Coor, Cramo, Elekta, Ericsson, Fazer, Fritidsresor, Göteborgs Kex, H&M, Husqvarna, Höganäs, ICA, IL Recycling, KG Knutsson, Kinnarps, Kone, Cranes, Lernia, Länsförsäkringar, Maquet, MTR, Nordea, Posten, Preem, Ragnsells, Saab, Sandvik, SAS, SBAB, SCA, Scania, SEB, Skandia, Skanska, SL, SOBI, SSAB, Stena, Systembolaget, Telia, Teracom, Tobii, Volvo.

Ett smörgåsbord av aktuella frågeställningar för Controllers

Verksamhetsstyrning 2.0 har blivit Sveriges främsta mötesplats för ekonomistyrningsfrågor tack vare blandningen av relevanta föreläsningar och möjligheten att dela erfarenheter med kollegor från hela landet. Ett stort antal Controllers och CFO´s möts över konferensens mest uppskattade inslag – rundabordssamtalen: ett smörgåsbord av intressanta frågeställningar där du väljer det som är mest intressant för dig.

Arrangeras av 1company

1company skapar och sprider kunskap om styrning, finansiell rapportering, redovisning och analys. 1company.se är ett nätverk, ett digitalt forum och en think tank för och med personer som vill utveckla sig inom dessa områden Många i nätverket är business controller, financial controller, redovisningschef eller CFO. Vi skapar kunskap genom analyser, intervjuer, kartläggningar och rapporter. Vi sprider kunskap genom våra årliga konferenser – IFRS Symposium och Verksamhetsstyrning 2.0 – webinars, utbildningar, artiklar och skräddarsydda möten. Olika slags möten där kunniga personer kommer i kontakt med varandra.

För fullständig information, vänligen besök: www.1company.se

Talare

Carina Wång

Carina Wång

Carina Wång är ordförande för konferensen Verksamhetsstyrning 2.0 upplaga 2019. Carina kommer närmast från rollen som CFO på SJ. Dessförinnan har hon bl.a. varit CFO på Micronic Mydata, VP Business Control på Investor och Head of Group Control och Acting CFO på Boliden.

Nina Altarac

Nina Altarac

Nina Altarac är Director of Business Control på Axis Communications. Inna Nina kom till Axis arbetade hon bl.a. på Skånemejerier och Novo Nordisk. Detta är andra gången hon medverkar på Verksamhetsstyrning 2.0

Pia-Lina Andersson

Pia-Lina Andersson

Pia-Lina är konsult inom analytics och reporting och har även arbetat med planning- och controlling verktyg samt ETL under sina 5 år på inlumi. Hon har tidigare erfarenhet som business controller och logisk datamodellering från bland annat Nordea.

Catrine Backman

Catrine Backman

Catrine är Advisory Consultant på Meritmind. Hon har tidigare bl.a. varit verksam som Financial Controllers på Sandvik och som managementkonsult på PwC.

Nicklas Bergström

Nicklas Bergström

Nicklas är Managing Director på Consilium Marine & Safety där han har varit verksam på olika befattningar sedan år 2000.

Linda Forsberg

Linda Forsberg

Linda är Head of Business Control på Getinge Group. På Getinge har hon även arbetat som ansvarig för planering och analys. Innan hon kom till Getinge var hon Financial Controllers och Redovisningsansvarig på Zimmer Nordic.

Lars Johansson

Lars Johansson

Lars är Business Team Manager på Acando och har lång erfarenhet av att bistå olika företag med rådgivning inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Hans Kihl

Hans Kihl

Hans är Senior managementkonsult på Analogo. Han har mer än 20 års erfarenhet från styrning och ledning, i allt från start-ups till de stora börsbolagen, och har funnit att bruttomarginalen har de flesta av dem i ett hårt grepp.

Jessica Lörell

Jessica Lörell

Jessica är Business Sub-Portfolio and Implementation Manager på Volvo Group. Jessicas fokus ligger på ständiga förbättringar och har arbetat med processer och standardisering inom bl.a. SSC Finance och HR.

Lars Arvid Nordin

Lars Arvid Nordin

Lars-Arvid är Senior konsult på CCH Tagetik Nordic där han är expert på finansiell konsolidering, budgetering samt planering och prognos.

Erik Severinson

Erik Severinson

Erik är Vice President och Operations Controllers på Volvo Car Group. Erik har varit verksam i olika Controller-roller inom Volvo Car Group sedan år 2008. Just nu ligger hans fokus på att skapa en styrmodell som tillåter organisationen att vara snabbare och flexiblare för att kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden.

Henrik Wenklo

Henrik Wenklo

Henrik är Vice President HR & Organisational Development på Consilium Marine & Safety.

Knut Fahlén

Knut Fahlén

Knut är managementkonsult på Ekan Management och har många års erfarenhet av verksamhetsstyrning på olika slags företag och organisationer. Han är även författare till böckerna Dynamic Management Strategy och Beyond Budgeting i praktiken och har en PhD i Business Management från Göteborgs universitet.

Anna Wijkander

Anna Wijkander

Anna är Vice President och Head of Finance Transformation på Saab. Innan Anna kom till Saab var hon verksam inom Ericssonkoncernen – bl.a. som Head of Business Control och Head of Performance Management.

Emma Zingmark

Emma Zingmark

Emma är Principal Advisor på inlumi och har tidigare varit verksam som managementkonsult på Accenture och EY. Har innan hon blev konsult en bakgrund på GE, bl.a. som regional controller.

Petra Öhlin Göransdotter

Petra Öhlin Göransdotter

Petra är Pre-Sales Manager på Mercur Solutions.

Niklas Ahnelöv

Niklas Ahnelöv

Niklas Ahnelöv är Account Executive inom Financial Processes på Workday. Niklas har lång erfarenhet av att bistå stora bolag att utveckla och effektivisera sina ekonomi- och finansfunktioner. Han har tidigare arbetat på företag som IBM, Oracle och InfoBuild.

Fred Olsson

Fred Olsson

Fred Olsson är Channel Director på Adaptive Insights – numera en del av Workday.

Patrik Romeborn

Patrik Romeborn

Patrik Romeborn är Director Finance & Controlling, SKF Innovation and Business Development. Patrik har varit verksam på SKF sedan 1990 i olika Controllerroller.

Björn Widlund

Björn Widlund

Björn Widlund har lång erfarenhet som Controller. Hans senaste uppdrag har varit som Head of Business Control på företag som Ramirent, Fujitsu Sweden och Cloetta. Björn har i samtliga sina uppdrag alltid varit nära verksamheten samt ofta haft kundkontakt och givit support eller vägledning vid behov.

Program

8.30

Frukost och registrering

9.00

Konferensen öppnas

Ordförande Carina Wång inleder konferensen.

Carina Wång

Carina Wång

Carina Wång är ordförande för konferensen Verksamhetsstyrning 2.0 upplaga 2019. Carina kommer närmast från rollen som CFO på SJ. Dessförinnan har hon bl.a. varit CFO på Micronic Mydata, VP Business Control på Investor och Head of Group Control och Acting CFO på Boliden.

09:10

Finansfunktion i förändring: “Finance Transformation” på Saab

Industrikoncernen Saab har under de senaste två åren genomgått en stor transformation mot en mer effektiv finansfunktion som ska leverera större affärsnytta. Under denna presentation får du höra om resan som Saab har gjort mot ökad digitalisering, effektivare system och processer samt en tydligare organisation med enhetliga roller. En resa som även har inneburit ett stort skifte i kultur. Du får även höra om hur förändringen genomförts praktiskt och om lärdomar från projektet.

Talare: Anna Wijkander, Vice President Head of Financial Transformation och Catrine Backman, Advisory Consultant, Meritmind.

Anna Wijkander

Anna Wijkander

Catrine Backman

Catrine Backman

09:40

Performance steering – varför vi behöver styra hur vi förändrar och förändra hur vi styr

Bilindustrin genomgår för närvarande omfattande förändringar.  Bilarna blir uppkopplade, elektriska, självkörande och kundbeteenden förändras. För att bättre kunna fånga möjligheterna i en föränderlig värld måste Volvo Cars vara kreativa, snabba och flexibla. För att klara detta måste vi ändra vårt sätt att styra verksamheten från grunden. Performance steering är vårt initiativ för att förverkliga denna förändring.

Vi har genom åren haft en traditionell centraliserad styrmodell där nyckelprinciperna bl.a. bestått av godkännanden, hierarkier och årliga ramar. I vår nuvarande kontext av konstant förändring gör detta sätt att styra oss långsamma. Vi ser också att den allt större tillgången till data och snabb digitalisering av finansfunktionen ger oss en helt ny verktygslåda för att ekonomistyra vårt företag på ett mer effektivt sätt.

I denna presentation kommer vi att beskriva hur vi avskaffar budgetar, godkännande och hierarkier och ersätter dem med en decentraliserad styrmodell som kompletteras med digitaliseringen av Controllerrollen.

Talare: Erik Severinson, Vice President & Operations Controller, Volvo Cars.

Erik Severinson

Erik Severinson

10:10

Kaffe

10:40

Från traditionell budget till rullande prognos

I samband med omfattande omorganiseringar inom bolaget väcktes behovet av en mer flexibel och mindre tidskrävande prognosprocess och i januari 2018 togs steget att implementera rullande prognoser inom hela koncernen. Denna presentation beskriver hur Getinge implementerat rullande prognoser samt hur den löpande processen ser ut. Du kommer även att få höra om vilka utmaningar som bolaget ställts inför, hur man löste dessa samt var i förändringsresan som Getinge befinner sig just nu.

Talare: Linda Forsberg, Head of Business Control, Getinge.

Linda Forsberg

Linda Forsberg

11.30

Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte – 1 (4)

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Här ges du tillfälle att knyta kontakter och utbyta erfarenheter och idéer med konferensens övriga deltagare. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Varje diskussion vara i 30 minuter och leds av en moderator. Vänligen se separat program nedan.

12:00

Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte – 2 (4)

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Här ges du tillfälle att knyta kontakter och utbyta erfarenheter och idéer med konferensens övriga deltagare. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Varje diskussion vara i 30 minuter och leds av en moderator. Vänligen se separat program nedan.

12:30

Lunch

13:30

Kan ett ledningssystem lösa rätt problem och involvera alla – på samma gång?

När Consilium Marine & Safety insåg att världskrisen var ett faktum beslutade sig ledningen för att ta ett helhetsansvar över Consiliums värderingsarbete samtidigt som företaget styrdes om åt rätt håll. Man valde att koppla ihop företagets grundvärderingar med affärsplanen för att på så sätt skapa ett djupare engagemang och ett högre kundvärde. Skall man bygga en kulturförändring med hjälp av ett företags grundvärderingar kan man inte outsourca. Förändringen och arbetet måste komma inifrån företaget.

Vår mission Protecting lives, the environment and objects of great value hjälper oss att styra åt rätt håll och som ledare på Consilium så leder man genom att finna synergierna mellan personal-process-metod-verktyg.

Tack vare det arbete vi har gjort kan vi med stolthet säga att vi har åstadkommit en stor öppenhet och transparens i kombination med ett mycket effektivare arbetssätt. Vi arbetar exempelvis med informationsmöten varje månad, vi har ett visuellt rum där både strategiska och taktiska KPI:er redovisas öppet varannan vecka. Alla på Consilium har frekventa avstämningssamtal med sin ledare en gång per vecka och våra utvecklingssamtal är starkt kopplade till affärsplanen. Vi har sett att genom att gå från den traditionella budgeten till en forecast-process istället så har vi både effektiviserat oss och blivit mer förutsägbara.

Frågeställningar som ni kommer ha svar på efter att ni har lyssnat på Nicklas och Henrik är:

 • Hur man går från ord till handling med effekt i strategiarbetet?
 • Varför det är värt att varje avdelning investerar 15 min i veckan för att arbeta med ständiga förbättringar?
 • Vad blir vinsten med att gå i från ett traditionellt budgetarbete till en forecast-process?

Talare: Henrik Wenklo, Vice President HR och Nicklas Bergström, Managing Director, Consilium Marine & Safety.

Nicklas Bergström

Nicklas Bergström

Henrik Wenklo

Henrik Wenklo

14:10

Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte – 3 (4)

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Här ges du tillfälle att knyta kontakter och utbyta erfarenheter och idéer med konferensens övriga deltagare. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Varje diskussion vara i 30 minuter och leds av en moderator. Vänligen se separat program nedan.

14:40

Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte – 4 (4)

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Här ges du tillfälle att knyta kontakter och utbyta erfarenheter och idéer med konferensens övriga deltagare. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Varje diskussion vara i 30 minuter och leds av en moderator. Vänligen se separat program nedan.

15:10

Kaffe

15:40

Från traditionell controlling till strategisk management controlling

På Axis har man introducerat ModernControlling@Axis – ett nytt sätt för företagets Controllers att arbeta på som bl.a. innebär fler och tätare kontakter med kärnverksamheten.  Man har exempelvis skapat bättre kommunikation med företagets enheter, infört business partner konceptet och förbättrat planering och prognos. Numera finns Controllers representerade i samtliga företagets ledningsgrupper.  I detta företag får du höra hur man gått tillväga för att komma dit man är. Du får också höra vilka påtagliga skillnader man har uppnått och hur man går vidare för att ytterligare utveckla controllerfunktionen.

Talare: Nina Altarac, Director of Business Control, Axis Communications.

Nina Altarac

Nina Altarac

16:10

Så arbetar SKF (inte) med budget och affärsplanering: Från bottom-up till aktivitetsstyrd plan

Många svenska bolag lägger stora resurser på en bottom-up process baserad på konto och kostnadsställe. Frågan är om en process från lägsta nivå skapar bättre kvalitet och ger styrelsen rätt beslutsunderlag eller blir den bara blir exakt fel i stället för ungefär rätt? Hur skulle en en process som kräver mindre resurser och kan genomföras på kortare tid kunna skapas? Går det att möte styrelsens krav utan en detaljerad bottom-up process?

Denna presentation handlar om hur SKF förenklar sitt budgetarbete. Hur man har lämnat ett traditionellt sätt att arbeta med budget och affärsplanering baserat på bottom-up och flera omtag, till att under en period inte arbeta med budget överhuvudtaget. Just nu används en aktivitetsstyrd plan med en enkel fåradig rapport som presenteras för styrelsen. En rapport som sedan inte används mer. Och som inte följs upp. En process som även påverkat utformning av bonussystem och beräkning av standard cost.

Talare: Patrik Romeborn, Director Finance & Controlling, SKF Innovation and Business Development.

Patrik Romeborn

Patrik Romeborn

Patrik Romeborn är Director Finance & Controlling, SKF Innovation and Business Development. Patrik har varit verksam på SKF sedan 1990 i olika Controllerroller.

C:a 16.50

Summering och avslutning av dagen

Program: Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Här har du möjlighet att dela tankar och idéer med ett stort antal kollegor från företag i olika branscher. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Varje diskussion leds av en moderator och vara i 30 minuter vardera. Här är programmet.

OBS! Programmet för diskussioner och erfarenhetsutbyten uppdateras löpande fram till konferensen. 

———————————————————-

1) Hur integrerar man analytics med EPM för att stödja rätt beslut?
Pia-Lina Andersson och Emma Zingmark, inlumi.

Analytics bidrar till värdefulla affärsinsikter. Hur integrerar man analytics med EPM för att stödja rätt beslut, nå verksamhetens mål och stå sig i en konkurrenskraftig marknad? Hur kan en Controller dra nytta av denna information för att stödja verksamhet? Allt fler företag har kommit till insikt att det är av stor vikt för företagets fortsatta överlevnad att kunna analysera stora mängder data och omvandla det till beslutsunderlag och affärsinsikter. För att möjliggöra det behöver man implementera anpassad arkitektur, rätt systemstöd, optimera processer och anställa rätt kompetens. Välkommen till en diskussion som bygger på flera verkliga kundcase från svenska storföretag. Vi utbyter erfarenheter om hur man kan gå till väga praktiskt.

———————————————————-

2) Finance transformation: Hur öka affärsnyttan och samtidigt vara kostnadseffektiv?
Catrine Backman Meritmind.

Hur kan finansfunktionen ge ökat värde till verksamheten utan att öka kostymen? Vilka krav ställer det på organisation, kompetens, roller, ansvar, processer, system och styrmodeller? Hur bedriver man ett sådant förändringsprojekt över tiden, från vision till genomförande, ledarskap, motivation, kommunikation etc. I konferensprogrammet har du fått lyssna till hur Saab arbetar med Finance transformation. Här får du tillfälle att ställa dina frågor och utbyta erfarenheter

———————————————————-

3) Vilka är framgångsfaktorerna för att åstadkomma varaktig förändring?
Henrik Wenklo och Nicklas Bergström, Consilium Marine Safety.

Konferensen handlar om att förändra ledningssystem, att arbeta på nya sätt och att implementera nya system. Samtidigt säger många Controllers att just detta upplevs som något av det svåraste i arbetsbeskrivningen – att åstadkomma en förändring.  Att förmå sina medarbetare att göra något idag som de inte gjorde igår. Att förändra beteenden. I denna diskussion talar vi om praktiska erfarenheter och hur grundprinciperna för lyckat förändringsarbete ser ut.

———————————————————-

4) Tankar och lärdomar kring införande av rullande prognoser
Linda Forsberg, Getinge.

På konferensen får vi höra om hur Getinge har infört rullande prognoser. Vad var det som låg bakom beslutet att gå från traditionell budget till rullande prognoser? Vid detta bord får du möjlighet att ställa dina frågor till Linda om hur man löste svårigheterna man stötte på under resans gång, hur lösningen är utformad och fungerar samt hur man arbetar för att vidareutveckla den.

———————————————————-

5) Consolidation and Reporting with Integrated  Operational Planning – is it even possible?
Matt Grundey och Markus Hultsten, OneStream Software.

”Consolidation and Reporting with Integrated Operational  Planning” – a popular message from the system vendors, but how many companies have really been able to achieve this?

Dyson, the British technology company, is best known for designing and manufacturing household appliances such as vacuum cleaners, hand dryers, bladeless fans, heaters and hair dryers. Moving from a mess of excel spreadsheets and point solutions, Dyson has implemented a more efficient and elegant solution on the OneStream XF platform to meet its consolidation, reporting and planning requirements.

In this round table discussion, Matt Grundey, former finance system manager at Dyson, will share some highlights from Dyson’s journey and describe how they have succeeded in aligning their processes into one single solution. Is it really possible to implement detailed Profitability analysis, Sales planning, People planning, Financial Planning & Forecasting, Project Forecasting and consolidate actuals across a large organisation within one single application? What are challenges and benefits of integrated processes in a single application?

Denna rundabordsdiskussion hålls på engelska.

———————————————————-

6) Öka din förmåga till agil controlling i en föränderlig omvärld
Lars Johansson, Acando.

Alla företag verkar i en miljö där förändring är vardag och där förmågan att snabbt anpassa sig är en konkurrensfördel. Hur väl rustad är din controllingfunktion för att hantera en framtida förändring, t.ex. omorganisation vid ett förvärv? Hur snabbt kan din controllingfunktion ställa om processer och ekonomimodell vid en sån förändring?
Vid detta bord diskuterar vi erfarenheter och de framgångsfaktorer som vi har identifierat som kännetecknande för “agil controlling i en föränderlig omvärld”.

———————————————————-

7) Varför är inte Bruttomarginalen död och begraven?
Hans Kihl, Analogo.

Hur kommer det sig att bruttomarginalen fortfarande är väldigt vanligt förkommande som styrmedel, trots att den ofta visar något helt annat än en affärs bidrag till sista raden?

 • Behövs det inte skarpare lönsamhetsinformation?
 • Är det för krångligt att göra en bättre kalkyl?
 • För svårt att förstå och förklara resultatet?
 • Skulle ett skifte innebära för stora förändringar i bokföring, uppföljningar, belöningsmodeller?

Min erfarenhet är att det i de flesta fall finns starka argument för att göra jobbet och skaffa sig bättre lönsamhetsinformation. Ta med dina erfarenheter till en diskussion om bruttomarginalens vara eller inte vara.

———————————————————-

8) RPA: Så arbetar Volvo Group avseende automatisering av ekonomi- och finansfunktionen
Jessica Lörell, Volvo Group.

Robotics, eller RPA – Robotic Process 
Automation, och hur det tar plats som en
 del av företagets strategi står högt på många
företags agenda just nu. Vid detta bord får du dels ta del av vad Volvo Group gör just nu och vilka visioner man har för RPA avseende ekonomi- och finansfunktionen.  Du får också möjlighet att  ställa dina frågor och höra vilka tankar, idéer och erfarenheter övriga företag kring bordet har.

———————————————————-

9) Budgetering och prognos – Från statisk till strategisk budget
Fred Olsson, Adaptive Insights och Niklas Ahnelöv, Workday.

Att leverera finansiella prognoser i tid och med kvalitet har direkt påverkan på möjligheten att förbli konkurrenskraftig. Vad kan vi göra för att bli bättre på detta? I denna diskussion delar vi erfarenheter om nya och moderna sätt att arbeta med budget och prognos. Vi talar om hur man kan transformera finansteamet från att skapa en statisk budget till en strategisk budget. Och om hur den nya generationens verktyg, genom att kombinera många av Excels fördelar med fördelar som enkelhet, spårbarhet och säkerhet, kan utgöra en del av lösningen. Diskussionen leds av Fred Olsson och Niklas Ahnelöv som båda har lång erfarenhet av effektivisering och modernisering av budget- och prognosarbete. Och som vet mycket om hur svenska företag tänker och arbetar med budget och prognos just nu.

Här kan du se ett webinar som 1company arrangerade i december där Spotify berättar om sin nya planeringsprocess och hur man arbetar med ett nytt verktyg: 1company.se/finansiell-prognos-pa-spotify

———————————————————-

10) Från strategi till genomförande – hur stöttar vi affärsenheterna med genomförande och uppföljning?
Lars-Arvid Nordin, Tagetik.

Hur kan vi som Controllers stötta företaget affärsenheter hela vägen när mer detaljer krävs i budget och uppföljningsarbetet? Finns det bra sätt att följa upp finansiellt och operativt och samtidigt hålla hög kvalitet med korta ledtider? Budgetprocessen tar i många fall månader istället för veckor och allokeringsprocessen veckor istället för dagar. Vad behövs för att kunna korta ledtider i processen? Vad är rimliga krav på ekonomifunktionen och hur jobbar de bästa idag? Hur säkerställer vi att siffrorna är korrekta och samtidigt korta ledtiderna? Vid detta bord diskuterar vi och delar erfarenheter på ett tema som aldrig upphör att vara aktuellt.

———————————————————-

11) Vad innebär Beyond Budgeting i praktiken?
Knut Fahlén, Ekan Management.

Detta rundabordssamtal handlar om tankesättet kring Beyond Budgeting och vad det innebär i praktiken. Utifrån konkreta exempel kommer en diskussion föras kring hur processerna för målsättning, planering och prognostisering, uppföljning och analys, beslutsfattande och resursfördelning bör utformas för att möjliggöra konkurrenskraft i dagens komplexa och snabbrörliga affärsmiljöer. Samtalet kommer även att beröra vilken roll som ekonomi- och controllerfunktionens kan och bör spela i förändringsarbetet mot en mer dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning.

———————————————————-

12) Controllern som kommunikatör: Hur utformar man ekonomi-information för max tillgänglighet?
Petra Öhlin Göransdotter, Mercur.

Visste du att det tar dubbelt så lång tid att hitta ett maxvärde i en tabell jämfört med ett diagram? Eller att stora siffror och rubriker är det som oftast drar mest uppmärksamhet? Att du kan bryta det vanliga läsmönstret (från vänster till höger) genom att använda färger? Att ekonomer generellt sett inte uppmärksammar bakgrundsbilder i samma utsträckning som icke-ekonomer? Baserat på en användarstudie diskuterar vi och delar med oss av tips för att designa rapporter och dashboards på ett sätt som är tilltalande, ökar läshastigheten, snabbar upp tid till ett avgörande och minimerar risken för felaktiga beslut.

———————————————————-

13) Hur ska Business Controllern bidra till bolagets framtida affär?
Björn Widlund.

Ett ökat inslag av digitalisering kommer bl.a. att medföra förenklingar av vissa delar av det arbete som Business Controllern gör idag. Andra delar kommer att flyttas till Financial Control eller eller SCC. Digitaliseringen kommer även att ställa krav på att du som Business Controller släpper vissa moment och närmar dig affären ännu mer än du redan gör idag.  Analyser kommer att levereras “med automatik” och prognoser skapas i system med mer fakta för att “snabba upp processen”, där ansvariga får arbeta mer för att säkerställa att tillräckliga intäkter finns. Gapen måste säkerställas och det är bättre att fokusera på att hitta nya än att jaga runt i excelark eller liknande system.

Sammantaget kommer framtidens Business Controllern att behöva flytta närmare verksamheten, släppa greppet om rapportering, fokusera på analys samt driva projekt – likt en intern konsult. På större bolag kommer vi ha KPI-center med rapporteringsdelar. Här kommer Business Controllern att få “mer serverat” men samtidigt större arbetsområden och sannolikt  vara färre till antalet.

Håller du med? Vid detta bord diskuterar vi hur framtidens Business Controller bidrar till företagets verksamhet.

Anmäl dig nu

*Namn
Titel
*E-post
*Telefon
*Företag
*Fakturaadress
*Postnummer *Ort *Land
Ev. kampanjkod
Meddelande

 

Tillbaka till toppen