Program

Program 2020

08:30

Registrering och frukost

09:00

Konferensen öppnas

09:10

Business Agility in practice: The Equinor (formerly Statoil) story - The "Ambition to Action" model

The level of volatility, uncertainty, complexity and ambiguity in our business environments is at a record high. People also expect more from work than just a paycheck. How can we enable performance in these new business and people realities? How can we create more adaptive management models, which also works with and not against human nature? How can we create a more engaging work environment, where people perform at their best because they want to, not because they are told to?

– The problems with traditional management, including budgeting
– Beyond Budgeting – enabling business agility
– Redefining performance – dynamic and relative targets and a holistic performance evaluation
– Dynamic forecasting and resource allocation and no traditional budgets
– From calendar-driven to event-driven

09:40

Så införde Electrolux ett Center of Excellence för Financial Planning & Analysis

Det började med en idé att skapa en ”analyst pool” för att samla medarbetare inom finansiell analys och skapa ett standardiserat arbetssättsätt. Resultatet blev ett FP&A Centre of Excellence som driver nya sätt att arbeta med finansiell rapportering och analys. Detta föredrag handlar om varför Electrolux valde att sätta upp ett CoE, vad skillnaden är jämfört med ett SSC och hur gränssnittet mellan ett CoE och SSC ser ut.

Under presentationen tas bland annat följande frågeställningar upp:
– Hur attraherar man rätt kompetens till ett FP&A CoE?
– Hur får man Controllers att börja dra nytta av de möjligheter som finns i ett CoE och ger Business Analysts möjlighet att bidra med insikter?
– Hur balanserar man IT-kompetens och ekonomikompetens i ett FP&A CoE team?

10:10

FÖRMIDDAGSKAFFE

10:40

Så gör SEB verksamheten datadriven

Det talas mycket om vikten att använda data, visualisering och analys i controllerarbetet. Många menar att morgondagens vinnare är de organisationer som dels lyckas omvandla det överflöd av information som finns kring oss till konkurrensfördelar, dels tar beslut på basis av fakta och inte magkänsla.

Salla Franzéns uppdrag som Chief Data Scientist är bl.a. att göra SEB´s verksamhet mer datadriven. Vad innebär det att arbeta datadrivet och vilket värde kan det tillföra verksamheten? Hur gör man? Vilka hjälpmedel och verktyg finns att tillgå? Vad behöver man kunna för att arbeta datadrivet? I denna presentation får du veta hur SEB gör.

11:10

FÖRFLYTTNING TILL DISKUSSIONSPASS

11:20

RUNDABORDSDISKUSSIONER 1

11:50

RUNDABORDSDISKUSSIONER 2

12:20

LUNCH

13:20

Controllerns roll i förändringsarbete

Oavsett om det gäller att implementera en strategi, ett nytt sätt att styra eller ett nytt systemstöd så är det ofta hur väl organisationen bemästrar förändring som avgör slutresultatet. I research inför konferensen är just förändringsarbete den minsta gemensamma nämnaren för allt som nämns som svårt och viktigt. Claes Engvall har lett förändringsarbete på Ericsson, Postnord Billerud och nu på Studsvik. I denna presentation summerar han och delar med sig av sina viktigaste erfarenheter:

– Förändringsarbete i Sverige och Internationellt
– Förändringsarbete för företag i med-, och motgång
– Förändringsarbete i large cap och small cap

13:50

FÖRFLYTTNING TILL DISKUSSIONSPASS

14:00

RUNDABORDSDISKUSSIONER 3

14:30

RUNDABORDSDISKUSSIONER 4

15:00

EFTERMIDDAGSKAFFE

15:30

Så arbetar Volvo Group med automatisering av ekonomi- och finansfunktion

RPA, Artificiell Intelligens och andra nya teknologier för automatisering av ekonomi- och finansfunktionerna är högaktuellt för alla företag som vill behålla sin konkurrenskraft och marknadsposition. Många svenska företag använder nämnda teknologier på något sätt – men det skiljer sig avsevärt i vilken mognadsgrad man uppnått och vilket affärsvärde man lyckas skapa. I detta föredrag för du veta hur Volvo Group arbetar och hur man går vidare i sin utveckling. Under presentationen tas bl.a. följande punkter upp:

– Vad krävs av organisationen för att kunna utveckla och underhålla robotar?
– Utvärdering och prioritering av våra projekt och lösningar
– Praktiska exempel på tillämpningar inom vår verksamhet

16:00

Från affärsområde till börsnoterat företag - så utformade Epiroc sin styrning

Under senare år har vi sett flera stora svenska företag knoppa av och börsnotera delar av verksamheten. Exempel på detta är Veoneer (som knoppades av från Autoliv), Essity (SCA) och Nent (MTG). I denna presentation får vi veta mer om resan från att vara ett affärsområde inom en koncern till att vara ett oberoende börsnoterat företag. Epiroc var en del av Atlas Copco och noterades under juni 2018. Här får du höra om vilka de största utmaningarna med att genomgå en split är samt hur man implementerade och förbättrade finansiella styrmodeller för sina affärsverksamheter.

16:30

Konferensen avslutas och summeras