Lena Liljefors

Lena Liljefors är Chef Business Control på Akademiska Hus. Lena ansvarar för en organisation med affärscontrollers som arbetar med projekt och investeringar.