Erik Parland

Erik Parland är chefscontroller för logistik på ICA Gruppen. Erik har haft olika befattningar inom controlling och finance inom ICA sedan 16 år tillbaka.