Valfria pass

VALFRIA PASS

11:40 PASS 1

Finance transformation - Så digitaliserar Electrolux sina finansiella processer

Just nu genomgår Electrolux Operations Controlling en transformation mot en mer effektiv finansfunktion som ska leverera större affärsnytta. Mer specifikt innebär detta att man transformerar systemen för R&D, design-, inköps-, Supply Chain & Logistics och kvalitetsavdelningarna. Det innebär även att man förändrar sina arbetssätt och utvecklar sina processer.

Under denna presentation får du höra om hur förändringen genomförs praktiskt och om lärdomar från projektet. Vad innebär detta avseende system, processer och arbetssätt?

Föredraget hålls på engelska.

11:40 PASS 2

Vilka frågor behöver man ställa sig för att kunna förbättra sin planeringsprocess?

För en bra budget/prognos krävs en genomarbetad planeringsprocess. Vi går igenom några av de viktigaste frågor man behöver ha klara svar på, för att kunna utforma eller förbättra sin process. Vi delar med oss av några tumregler och ser om de rimmar med era erfarenheter.

Med sina många års erfarenhet som konsult har Anders sett gott om bra och dåliga exempel på hur en planeringsprocess kan läggas upp. Här delar han med sig av de vanligaste misstagen och hur du ska tänka för att undvika dem. Målsättningen är att presentationen skall ge dig en tydlig idé om vilka nästa steg ni kan ta i er organisation.

11:40 PASS 3

Hur tar du dig från konsolidering och planering till presentation?

De flesta redovisnings- och ekonomiteam spenderar väldigt mycket tid och energi på att samla in, kombinera och rensa data. Trots moderna ERP-, konsoliderings- och analyssystem så krävs en hel del handpåläggning för att leverera bra beslutsunderlag för ledningsgruppen.

Ekonomiavdelningen står inför stora utmaningar när det gäller att sammanställa finansiella rapporter för ledningen. Manuell datainsamling och olika siffror i olika kalkylblad gör att enormt mycket tid spenderas på att jaga siffror och kollegor istället för analys.

I den här sessionen visar vi hur Brown-Foreman (ägare av Jack-Daniels) effektiviserat sin månadsrapportering via moderna moln-verktyg.

14:10 PASS 1

Framtidens budgetering och prognos - Hur kan machine learning och AI hjälpa oss i framtiden?

I en snabbföränderlig affärsvärld blir kraven större och större på att kunna leverera en tillförlitlig budget & prognos – men hur skall vi klara detta med så mycket mer information samt mindre resurser? Kan Artificial Intelligence (AI) och Machine Learning vara svaret?

Här diskuterar vi hur ni ser på möjligheterna samt lyssna på vad som faktiskt finns tillgängligt idag samt vad som kommer runt hörnet i detta väldigt spännande men ibland otydliga område. Blir det ett krav för framtidens företag att anamma denna nya teknologi för att kunna spara tid och komma upp med bättre prognoser, eller klarar vi oss fortsatt med Excel?

Passet hålls delvis på engelska.

14:10 PASS 2

Så förbättrar företag sin planeringsprocess med Predictive Planning & Analytics

Ledningsbeslut i komplexa situationer måste kvantifieras. Ledningen är intresserad av ekonomiska resultat, därför är en finansiell modell oftast kärnan i simuleringen. Men andra orsaker och effekter som ej är finansiella är också nödvändiga för att skapa en realistisk bild och bidra till att bygga kraftfulla scenarier. Dessa scenarier kan sedan användas som grund för att hjälpa dig ta viktiga beslut som rör verksamhetens framtid.

Nya moderna verktyg ger nya möjligheter. I denna presentation går vi igenom hur företag som redan börjat tillämpa Predictive arbetar idag samt hur en sådan resa kan se ut. 

Föredraget hålls på engelska.

14:10 PASS 3

Så implementerade konsultbolaget Softhouse ett effektivt prognossystem

Denna presentation handlar om hur Softhouse implementerade en lösning i Bizview, vilken möjliggör en gemensam grund för budget- och prognoshantering där samtliga interna bolag följer samma tillvägagångssätt. Utöver en gemensam process är även underlaget samstämmigt definierat från affärssystemet. Det gemensamma underlaget föder också organisationen med rapportering, dels för respektive bolag, dels koncernrapporter med konsoliderade värden. Konsolidering sker på två nivåer; koncernmässigt samt affärsområdesmässigt där olika regleringar styr de elimineringar som ska ske.

I denna presentation ger vi exempel på hur Softhouse arbetar med:

  • Drivarbaserad planering via workflow  
  • Administration av och logik för en ny prognosversion  
  • Regelbaserad konsolidering