Niklas Ahnelöv

Niklas Ahnelöv är Regional Financial Laed på Workday Nordics och har mer än 20 års erfarenhet som konsult inom systemstöd för financialla processer. Innan han kom till Workday för drygt 5 år sedan var han bl.a. verksam på Oracle och IBM.