Natalie Hägerlid-Valdoraux

Natalie Hägerlid Valdoraux

Natalie arbetar med Financial Management och Controlling på Tele2. Natalie har varit verksam i olika Controllerfunktioner sedan 15 år tillbaka bl.a. inom Financial Systems, Financial Modelling och Financial Strategy.