Lucy Deniz

Lucy Deniz

Lucy är Head of Business Control & Analysis på Scanias inköpsfunktion. Hon har under de senaste 12 åren haft en rad olika roller på Scania såsom; Head of Group FP&A, Head of Group Financial Planning och Controller på Group Financial Reporting.