Kristin Mehta

Kristin är Senior managementkonsult på Meritmind och var tidigare Head of Advisory på samma företag.  Innan hon kom till Merimind var Kristin under åtskilliga år verksam på PwC både i Sverige och Tyskland., där hon arbetade med frågor inom bl.a. finansiell transformation och finansiell strategi.