Jonas Häggström

Jonas har de senaste fem åren haft rollen Business Area Manager och möter många av twodays kunder i deras planeringsprocesser och frågeställningar. I kombination med sin bakgrund inom analytics har han stor kunskap inom kraven som ställs för att vara ett datadrivet bolag.