Jens Noring

Jens Noring är Client manager på Visma bWise. Jens har varit verksam inom IT i tio år med fokus på bl.a. mjukvarubranschen inom ekonomisektorn, Under de fyra åren på Visma bWise så har han arbetat med att hjälpa organisationerna med  rapporterings-, analys-, och datamanagementlösningar för att uppnå djupare insikter om deras egna verksamhet.