Jakob Hartzell, Board

Jakob Hartzell

Jakob är Regional Manager Nordics på Board International. Han började sin karriär som Business Controller på AGA och har under de senaste knappt 20 åren varit verksam inom systemstöd för planning och analytics.