Jaakko Laurila, Clausion

Jaakko Laurila

Jaakko är Chief Sales & Marketing Officer på Clausion. Inna han kom till Clausion var han verksam på Basware och Nets Group. Jaakko har en mastersexamen i ekonomi från Turku School of Economics.