Daniel Steenbrink

Daniel Steenbrink är RPA lead och Senior Project Manager inom Strategic Projects på Sandvik. Innan han kom till Sandvik för drygt 6 år sedan hade han en rad olika positioner inom Finance i IKEA koncernen.