Charlotta Granström

Charlotta Granström

Charlotta Granström är Head of Planning, Accounting & Controlling på Roche. Dessförinnan har hon haft olika rollen inom finance på bl.a. Genentech och EY.Charlotta är Business Analyst Partner på Roche – ett globalt schweiziskt läkemedelsbolag. Innan hon kom till Roche har hon varit verksam som Business Controller, Financial Controller och revisor.