Integritetspolicy

Integritetspolicy

Giltig från och med 2018-05-21

Westbridge Business Media AB är glada att du som besökare på vår hemsida vill ta del av vår integritetspolicy. I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder vår hemsida. Vi vill att du ska vara säker på att Westbridge vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar vid ett besök på vår webbplats.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Westbridge Business Media AB, Kronborgsgränd 52, 16446 Kista. För frågor om integritetspolicyn kan du nå oss på telefon: 070-7263335 eller via e-post christian@1company.se Ansvarig person är Christian Elfström.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Westbridge skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU i maj 2018. Westbridge behandlar dina personuppgifter när du; anmäler dig till en konferens, webinar, nyhetsbrev, när du beställer publikationer, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter samt söker kontakt med oss i övrigt.

A. Uppgifter som du lämnar till oss genom att mata in data

Kontaktformulärdata

På våra hemsidor (1company.se, ifrssymposium.se och verksamhetsstyrning20.se) finns formulär där du som besökare kan anmäla dig till webinars, till våra konferenser och i vissa fall nyhetsbrev och publikationer. Den data som efterfrågas (sk ”Form data”) är: namn, företag, titel och e-post. Vi använder datan i kontaktformuläret för att bearbeta dina anmälningar och för att tillhandahålla de begärda tjänster eller att tillhandahålla den begärda informationen som kontaktformuläret avser.

Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna svara på din begäran (t.ex. svara på frågor och skicka nyhetsbrev eller eventinbjudningar).

B. Data samlad efter en interaktion på vår hemsida

I vilket syfte samlas personuppgifterna?

Din personliga information används endast för de ändamål som beskrivs i detta dokument

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Ett godkännande av vår integritetspolicy innebär också ett samtycke till att Westbridge använder de personuppgifter du lämnar för kontakter avseende marknadsföring av våra konferenser och webinars. Detta i syfte att förse dig som är verksam inom ekonomistyrning och finansiell rapportering med information som är relevant för dig och ditt yrkesutövande. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar i princip dina personuppgifter så länge vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Samtycket till att dina personuppgifter används för marknadskommunikation gäller (om inget annat anges i specifika erbjudanden) lika länge som vi angivit ovan.

Överföring av personuppgifter

Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part i de fall våra konferenser och webinars sker i samarbete med partners/sponsorer. Information om detta ges även i anslutning till anmälan för respektive konferens/webinar. De uppgifter som lämnas ut är namn, företag, titel och e-post.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på christian@1company.se eller på 070-7263335. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Ändring av sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du kan se statusen genom datumangivelse för denna sekretesspolicy i början av detta dokument.