Verksamhetsstyrning 2.0

  • konferens
  • 16 mars, 2016, Bonnierhuset, Stockholm.

    Verksamhetsstyrning 2.0

    Årets viktigaste Controllermöte om styrning, planering, rapportering och analys.

Om konferensen

Verksamhetsstyrning 2.0 går den 16 mars och är Sveriges ledande möte för Business Controllers. Ambitionen med konferensen är att ge dig som arbetar som Controller praktisk kunskap från riktiga människor, på riktiga företag, som gör, eller har gjort riktiga grejer som du och dina kollegor kan ta del av och lära er av. Den övergripande frågan som tas upp på konferensen är hur du som Controller lyckas driva verksamhetsstyrning och förändringsprocesser samtidigt som du har örnkoll på företagets affärsmässiga behov.

Nedan kan du ladda ned presentationerna för konferensen den 16 mars 2016. I vissa fall är de inte de slutgiltiga versionerna.

1. Driving Performance Management in Maersk, Jesper Kruger, Maersk

2. Transformation av en internationell ekonomifunktion, Johan Rehnstrom, Agnico Eagle

3. Verksamhetsplanering och värderingar, Monica Wingsund, LKAB

4. Så fungerar ett Business Partner program i praktiken, Sara Lindberg, Movestic

5. Finance Transformation in Vattenfall, Camilla Johnsson, Vattenfall

6. Building an agile organization – Michael Öhman, Spotify

vemgarpaVerksamhetsstyrning

Vem går på konferensen?

Konferensen är utvecklad för att erbjuda erfarenhets- och idé utbyte kollegor emellan. Till föregående års konferenser har deltagarna främst haft följande befattningar: Business Controllers, Group Controllers, Ekonomichefer och CFO. På förra konferensen samlades drygt 200 personer. De kom bl.a. från: Apoteket, Arla Foods, AstraZeneca, Bonnier, Borealis, Carema, CDON, Cederroth, Clas Ohlson, Combitech, Coor Service Management, Cramo, Elekta, Elfa, Ericsson, Fazer, Flexlink, Fritidsresor, Göteborgs Kex, H&M, HL Display, Husqvarna, Höganäs, ICA, IL Recycling, KG Knutsson, Kinnarps, Kone, Cranes, Lernia, Länsförsäkringar, Maquet, MTR, Nasdaq OMX, Nilson Group, Nordea, Posten, Preem, Ragn Sells, Relacom, Saab, Sandvik, SAS, SBAB, SCA, Scania, SEB, Semper, Sida, Skandia, Skanska, SL, SOBI, SSAB, Stena, Strukton, Systembolaget, TeliaSonera, Teracom, Tobii, Wellspect Healthcare, Volvo, Zodiak Media, Öhlins.

attrealiserastrategi

Ett smörgåsbord av aktuella frågeställningar för Controllers

Verksamhetsstyrning 2.0 har blivit Sveriges främsta mötesplats för ekonomistyrningsfrågor tack vare blandningen av relevanta föreläsningar och möjligheten att dela erfarenheter med kollegor från hela landet. Ett stort antal Controllers och CFO´s möts över konferensens mest uppskattade inslag – rundabordssamtalen: ett smörgåsbord av intressanta frågeställningar där du väljer det som är mest intressant för dig.

1Company

Arrangeras av 1company

1company skapar och sprider kunskap om styrning, finansiell rapportering, redovisning och analys. 1company.se är ett nätverk, ett digitalt forum och en think tank för och med personer som vill utveckla sig inom dessa områden Många i nätverket är business controller, financial controller, redovisningschef eller CFO. Vi skapar kunskap genom analyser, intervjuer, kartläggningar och rapporter. Vi sprider kunskap genom våra årliga konferenser – IFRS Symposium och Verksamhetsstyrning 2.0 – webinars, utbildningar, artiklar och skräddarsydda möten. Olika slags möten där kunniga personer kommer i kontakt med varandra.

För fullständig information, vänligen besök: www.1company.se

Talare

Jesper Krüger Maersk fixad

Jesper Krüger

Jesper Krüger

Jesper är Head of Group Performance & Analysis på A.P. Möller-Maersk, Nordens omsättningsmässigt näst största företag (efter Statoil). Innan han kom till Maersk arbetade han bl.a. som analytiker inom bank och finans.

Johan Rehnström, Agnico Eagle.

Johan Rehnström

Johan Rehnström

Johan är Corporate Director Financial Planning and Analysis på Agnico Eagle Mines Limited, ett Torontobaserat gruvföretag. Innan Johan flyttade till Kanada arbetade han med verksamhetsstyrning inom bl.a. bank och finans.

Andreas Norén

Andreas Norén

Andreas Norén

Andreas är Chefscontroller på Landshypotek bank. Han har även varit VP Business Control på Nordea och arbetat som ansvarig för analytics på SAS Institute.

Andreas Aguren Sucaba fixad

Andreas Aguren

Andreas Aguren

Andreas är Business Development Manager på Sucaba.

Martin Zingmark

Martin Zingmark

Martin Zingmark

Martin är konsultchef på Insight Solutions. Dessförinnan har han bl.a. arbetat på Deloitte, Acando och Hyperion.

Melody Motamedi, Unit4.

Melody Motamedi

Melody Motamedi

Melody Motamedi är Solution Manager på UNIT4 där hon arbetar med systemlösningar för bl.a. analys och uppföljning av likviditet och Working Capital. Melody har 10-årig erfarenhet som Controller och Treasurer där hon bland annat varit delaktig i förändringsprocesser med fokus på optimering av Working Capital.

Johan Johansson

Johan Johansson

Johan Johansson

Johan är Business Development Director på Sucaba.

Michael Öhman Spotify FIXAD

Michael Öhman

Michael Öhman

är Product Owner på Spotify. Michael har lång erfarenhet som projektledare och coach inom metoderna Agile och Scrum. Innan han kom till Spotify var Michael projektledare på Saab.

Pontus-Wadstrom,-A-Real-Movement

Pontus Wadström

Pontus Wadström

forskar om hur stora organisationer genomför betydande förändringar på Indek, Kungliga Tekniska Högskolan. Han är även verksam inom egna bolaget A Real Movement. Pontus var tidigare verksam som Change Manager på Skanska.

Monica Wingsund LKAB fixad

Monica Wingsund

Monica Wingsund

är Group Controller på LKAB och utbildad Civilekonom vid Luleå Tekniska Universitet.

Tanja Yliniva Sodexo Fixad

Tanja Yliniva

Tanja Yliniva

är Head of Financial Corporate Services Nordic på Sodexo. Tanja har tidigare bl.a. varit verksam som affärsutvecklare, managementkonsult och Head of Business Control.

Camilla Johnsson Vattenfall fixad

Camilla Johnsson

Camilla Johnsson

är Head of Financial Control på Vattenfall. Camillas bakgrund präglas av att leda förändringar präglade av sänkta kostnader, ökad effektivitet och förbättrad motivation hos medarbetarna.

Anders Levin Volvo Cars Retail Solutions fixad

Anders Levin

Anders Levin

är Business Controller på VCRS, Volvo Cars Retail Solutions. Innan han kom till VCRS var han bl.a. Business Controller på Axfood. Anders har en Masters Degree i Informations Technology från Southern New Hampshire University.

Fredrik Sträng EON Fixad

Fredrik Sträng

Fredrik Sträng

är Finance Director på E.ON Värme. Fredrik har tidigare varit verksam inom Business Control och Strategi på Skandia och Royal Bank of Scotland.

KerstinAndersson_IL

Kerstin Anderson

Kerstin Anderson

är ordförande för Verksamhetsstyrning 2.0 den 16 mars, 2016. Till vardags är Kerstin CFO och vVD för IL Recycling. Hon har även en lång bakgrund på olika ledande positioner inom Ericssonkoncernen.

Jimmy Stenqvist fixad

Jimmy Stenqvist

Jimmy Stenqvist

är affärsutvecklare och ekonom på Millnet BI och Planacy. Tidigare har han varit verksam som CFO och redovisningskonsult.

Sara Lindberg Movestic Fixad

Sara Lindberg

Sara Lindberg

är Head of Business Strategy & Control på Movestic Liv och Pension. Sara har en bakgrund på Skandia där hon bl.a. var Head of Business Control.

Christina_Bergman-Deloitte

Christina Bergman

Christina Bergman

är Partner på Deloitte där hon arbetar med affärsutveckling och styrning. Hon har lång konsulterfarenhet från Bearing Point och Arthur Andersen. Hon är utbildad vid Göteborgs Universitet.

Rikard Olsson FIXAD

Rikard Olsson

Rikard Olsson

är managementkonsult på Ekan Management. Innan han kom till Ekan var han verksam som Chefscontroller på Astra Zeneca R&D.

Sebastian Toro, Acando.

Sebastian Toro

Sebastian Toro

Sebastian är managementkonsult på Acando och specialiserar sig på utveckling av affärsprocesser, strategier och organisation.

Jan Bäckman, Cavendi.

Jan Bäckman

Jan Bäckman

Jan är VD på Cavendi Management Consulting. Jan har en lång karriär bakom sig som Controller, akademiker och konsult, där den gemensamma nämnaren alltid varit ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Linus Johansson, Sparks.

Linus Johansson

Linus Johansson

Linus har en bakgrund som Business & Financial Controller samt Business Developer med stor erfarenhet från försäkringsbranschen. Han är en hängiven förespråkare av att jobba med storytelling och visualiseringar för att öka förståelsen och engagemanget runt hur verksamheten går och varför. Linus arbetar idag som konsult inom visualisering av data på Sparks.

Program

8.30

Frukost och registrering

9.00

Konferensen öppnas

Ordförande Kerstin Anderson, CFO och vVD, IL Recycling, hälsar välkommen och inleder konferensen

9.10

Budgetlös styrning: Så arbetar Nordens näst största företag

Med en omsättning på c:a 40 miljarder euro under 2014 är AP Möller – Maersk Nordens omsättningsmässigt näst största företag efter Statoil. Enligt företagets CFO Trond Westlie är detta resultatet av ” “a forward-looking strategy, intelligent capital allocation and an improved performance management process”.

AP Möller – Maersk styr numera utan budget. Man hävdar att det enda en budget är bra på att kostnadskontroll, och eftersom de flesta företag vet hur många bilar, kontor etc. de behöver så finns ingen grund att behålla budget.

I denna presentation får du veta hur AP Möller – Maersk´s styrmodell fungerar i praktiken. Hur påverkar den budgetlösa styrningen företagets affärsmässighet och snabbrörlighet? Hur ökar den engagemang hos chefer och medarbetare? Och hur frigör den resurser och tillhandahåller bättre beslutsunderlag?

Talare: Jesper Krüger, Head of Group Performance & Analysis, A.P. Möller – Maersk.

9.40

Transformation av en internationell ekonomifunktion

Agnico Eagle är ett guldproducerande gruvbolag som är noterat på NYSE och med huvudkontor i Toronto. Man opererar nio olika gruvor i Kanada, Mexico och Finland. I denna presentation får vi ta del av hur man framgångsrikt har lyckats transformera finansfunktionen – allt för att kunna förbättra styrningen på både kort och lång sikt. Speciellt fokus kommer att läggas på den kulturella delen av projektet – hur man lyckades få samtliga medarbetare att anamma nya sätt att tänka och arbeta på.

Talare: Johan Rehnström, Corporate Director, Financial Planning & Analysis, Agnico Eagle.

10.10

Kaffe

10.50

Så får LKAB strategisk plan, verksamhetsstyrning och värderingar att harmoniera

En förutsättning för ett effektivt och kvalitetssäkrat genomförande av företagets strategiska plan är en tydlig och effektiv process för verksamhetsstyrning. Ett sätt att säkerställa att alla verksamheter och medarbetare arbetar mot samma övergripande mål och planer är att ha en planeringsprocess som ger förutsättningar för detta. Genom ökad förståelse för hur varje medarbetares insats bidrar till företagets övergripande mål kan ett ökat engagemang och ansvarstagande skapas, vilket förbättrar förutsättningarna för att på ett effektivt sätt nå de övergripande målen och förverkliga den strategiska planen.

– Hur har utvecklingsarbetet av LKAB:s planeringsprocess bidragit till att stärka företagets värderingar i hela verksamheten?
– Utmaningar/framgångsfaktorer vid implementering av ny planeringsprocess
– Hur harmonierar och stärker våra styrmodeller företagets värderingar?

Talare: Monica Wingsund, Group Controller, LKAB.

11.30

Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Det finns ett antal olika rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyten att tillgå. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program nedan.

12.00

Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Det finns ett antal olika rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyten att tillgå. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program nedan.

12.30

Lunch

13.30

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken

Det talas mycket om hur Controllers skall kunna bli än mer relevanta för sina organisationer. Att Controllern bör vara den som kan verksamheten allra bäst. Att den gamla rollen som kamrer bör ersättas av affärsmannens. Att Controllern skall kunna bidra med information av sådant värde att det syns på sista raden. Etc etc.

Några företag har utvecklat program för att på ett strukturerat sätt utveckla Controllerrollen i nämnd riktning. I denna presentation får du höra hur ett av dessa företag gått tillväga praktiskt, vad målet med Business Partner-programmet är, vad man uppnått, vilka svårigheter man har stött på och hur man går vidare.

Talare: Sara Lindberg, Head of Business Strategy & Control, Movestic Liv & Pension.

14.10

Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Det finns ett antal olika rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyten att tillgå. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program nedan.

14.45

Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Det finns ett antal olika rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyten att tillgå. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program nedan.

15.15

Kaffe

15.45

Business Control vs Financial Control: Så skapade Vattenfall en koncerngemensam Financial Control-funktion

Många Business Control-funktioner innehåller en hel del uppgifter som många skulle beskriva som Financial Control. I samband med att detta renodlas är det inte ovanligt att rollen för Financial Control utökas till att även säkerställa den operativa rapporteringen och därmed att all finansiell data säkras och överensstämmer – legalt vs operativt.

Några svenska bolag har skapat nya gemensamma Financial Control – organisationer med ett sådant utökat ansvar. Från sommaren 2015 har Vattenfall en ny koncerngemensam Financial Control – funktion som även har ansvar för den operativa rapporteringen.

I detta föredrag får du höra om bakgrunden till varför man tog beslut om den nya funktionen. Du får också veta hur man hanterade förändringen praktiskt och vilka de stora vinsterna men den koncerngemensamma funktionen är.

Talare: Camilla Johnsson, Head of Financial Control, Vattenfall.

16.15

Verksamhetsstyrning på Spotify – så styrs företaget som har förändrat en hel industri

För det stora flertalet företag kretsar styrning och planering kring traditionellt budgetarbete. På Spotify känner man inte till begreppet budget. Här präglas verksamhetsstyrningen istället av begrepp som Squads, Tribes och Chapters. I denna presentation får du höra om hur Spotify systematiskt arbetar med kultur och autonomi i kombination med specialisering och samarbete mellan Tribes för att styra och växa sin verksamhet. Ett arbete som har skapat en global agil organisation och förnyat en hel industri.

Talare: Michael Öhman, Product Owner, Spotify.

16.45

Summering och avslutning av dagen

Program: Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Det finns ett antal olika rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyten att tillgå. Här har du möjlighet att dela tankar och idéer med ett stort antal kollegor från företag i olika branscher. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Här är programmet.

OBS! Programmet för diskussioner och erfarenhetsutbyten uppdateras löpande fram till konferensen. 

———————————————————-

1.) Business Controlling 2020 – Jan Bäckman, Cavendi.

Många företag har gjort stora investeringar i systemstöd och processtandardiseringar, liksom i större strukturförändringar i termer av shared services och- eller outsourcing. Många gånger inom funktioner som är angränsande till Business Controlling, vilket bidragit till nya gränssnitt och tillvägagångssätt för att säkerställa god kontroll, styrning, analys och uppföljning av verksamheten. Men vad blir nästa steg i utvecklingen av en mer avancerad och värdeskapande Business Controlling? Hur ser framtidens operationella modeller ut? Här diskuterar vi bland annat:

– Special teams – Sammansättningar av olika kompetenser från både finans och andra verksamhetsområden som går samman för att lösa specifika och komplexa frågeställningar/projekt.
– Business Control Outsourcing/offshoring – Standardrapportering och grundläggande regelbaserad analys utförd till hög kostnadseffektivitet (in-house eller outsourcat)
– Advanced analytics – Utnyttjande av systemstöd och kompetenser för avancerad statistisk analys av stora datamängder för såväl finansiell som icke-finansiell data.

———————————————————-

2.) Budget & prognos – support för att skapa aktieägarvärde – Christina Bergman, Deloitte.

Att de flesta organisationer sliter med sina processer för budget och prognos är ett känt faktum. Att ta dessa processer från att vara resurskrävande och ineffektiva till att bli relevanta, värdeskapande och fungera som beslutsunderlag står hos de flesta högt på agendan, men den stora frågan är vilken typ av processer som behövs för att bli just värdeskapande utan att tappa kontrollen. För att dela erfarenheter och ta del av leading practice kommer vi i denna rundabordsdiskussion diskutera bl. a. följande frågeställningar:

– Kan en verksamhet verkligen styras utan en årlig budget?
– Är rullande prognoser relevant för alla typer av verksamheter?
– Behövs ett sofistikerat systemstöd?
– Är det affären eller control-organisationen som äger och driver arbetet?

———————————————————-

3.) Controllerns roll i förändring och realisering av strategi – Pontus Wadström, A Real Movement.

Marknadens villkor idag gör att kompetent genomförande av förändring blir allt viktigare för att kunna vara konkurrenskraftig. Det medför att förändring och strategi knyts tätare till varandra. En naturlig del av verksamheten måste numera vara att driva kontinuerlig förändring. Detta kräver nya sätt att arbeta och får även organisatoriska konsekvenser. Controllerns ökade betydelse som en strategisk partner och pådrivare är ett exempel. Några av frågorna vi tar upp i denna diskussion är:

– Hur organiserar man sig för att lyckas med förändring och realisera strategi?
– Vilken roll kan och bör Controllern ha i detta?

———————————————————-

4.) Verksamhetsstyrning goes Agile – Anders Levin, Volvo Cars Retail Solutions.

Hur kan agila metoder som Scrum och Kanban kan användas för att förbättra våra företags verksamhetsstyrning? Dessa är väldigt användbara metoder för att visualisera vad som finns i order, vad som jobbas med och vad som är klart. De svarar även på frågor såsom om det finns för mycket i order och var trånga sektorer kan finnas. Vid detta bord diskuterar vi hur samma metoder och idéer kan vara behjälpliga när vi utformar våra företags verksamhetsstyrning.

———————————————————-

5.) Att ta sin managementrapportering till nästa nivå – Johan Johansson och Andreas Agurén, Sucaba.

I de flesta organisationer finns det en bra och tydlig process och systemstöd för att konsolidera och rapportera finansiell information. När sedan resultatet, ofta i form av en managementrapport ska tas fram frikopplar man sig från de processer och system som finns. Det blir ofta att man och klipper/klistrar in grafer och tabeller i word, powerpoint eller PDF dokument samt infogar en mängd beskrivande text och kommentarer.

I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl.a. följande frågeställningar:
– Hur kan man få ihop den här processen, från första siffran till sista kommentaren?
– Hur kan managementrapportering utvecklas – finns det andra sätt och möjligheter att tillgodogöra sig information?

———————————————————-

6.) När månadens medarbetare är en robot – Sebastian Toro, Acando.

I en tid då vi dagligen tar del av information om framstegen inom robotik och artificiell intelligens blir spekulationerna många kring vad dessa robotar och smarta program kommer hjälpa oss med i framtiden. I detta rundabordssamtal kommer vi diskutera hur denna utveckling kan komma att påverka dig och din organisation.

– Hur kommer robotisering och artificiell intelligens påverka arbetet på ekonomifunktioner och då framförallt ur ett verksamhetsstyrningsperspektiv på kort till medellång sikt (2-10år)?
– Hur kommer utseendet på-, och rollerna i ekonomifunktionen utvecklas när denna teknologi får sitt genomslag?

———————————————————-

7.) Proaktiv styrning anpassad till affärsmiljön – Rikard Olsson, Ekan Management.

Ökad förändringstakt, globalisering och digitalisering ställer allt högre krav på företag och organisationer att hantera komplexitet och oförutsägbarhet. I denna nya verklighet blir framförhållning och beredskap att agera allt viktigare. Genom ökad förståelse för verksamhetens förutsägbarhet och reaktionsförmåga möjliggörs bättre prognoskvalitet och rätt balans mellan affärsrisk och finansiell risk. Därmed skapas förutsättningar för att kunna fatta insiktsfulla beslut och agera i tid vid förändringar.

Vid detta rundabordssamtal kommer Rikard Olsson att lyfta fram erfarenheter och metoder som möjliggör en proaktiv styrning anpassad till företagets affärsmiljö. Det omfattar frågor som:

– Hur ser intäkts- och kostnadsstrukturen ut?
– Vilken förutsägbarhet finns på intäktssidan?
– Vilken reaktionsförmåga har vi på kostnadssidan?
– Har vi rätt balans mellan affärsrisk och finansiell risk?
– Vad innebär en proaktiv styrning och hur kommer vi ifrån den traditionella budgetens inlåsningseffekter?

———————————————————-

8.) Hur arbetar Controllers på svenska företag med prognoser och löpande framåtblick? – Jimmy Stenqvist, Planacy.

Prognoser är, när de funkar som bäst, bra verktyg för att ägna sig åt ett slags objektivt framtidsspaning och kan hjälpa företaget bli både mer framåtblickande och snabbrörligt. Genom att göra bra prognoser ges företag möjlighet att hantera såväl risker som möjligheter mer proaktivt.

Med utgångspunkt från en undersökning genomförd av 1company bland Controllers på 60 svenska företag diskuterar vi dels resultatet av undersökningen och dels hur framtida förbättringsarbete inom planering och prognos kan ske praktiskt.

———————————————————-

9.) Business Partner och den nya Controllerrollen i praktiken – Fredrik Sträng, E.ON

Det diskuteras allt mer hur Controllerfunktionen ska kunna utvecklas i sin roll som att ge stöd för affären – som Business Partner. I många organisationer efterfrågas utökat stöd från Controllerfunktionen samtidigt som kravet på effektivitet och kostnadsbesparingar nu även har nått controllerfunktionen. På basis av E.ON´s praktiska erfarenheter diskuterar vi bl. a. följande frågeställningar:

– Vad krävs för att Controllerfunktionen ska fungera på ett bra sätt i sin roll som Business Partner?
– Hur organiseras och bemannas Controllerfunktionen för att hantera kraven?
– Hur ser kompetensprofilen ut för en Business Partner?

———————————————————-

10.) Digitalisering och analys: vilka möjligheter finns för Controllers? – Andreas Norén, Landshypotek bank.

Vi har talat länge om att ta stegen till att bli mera proaktiva, analytiska och framåtriktade affärscontrollers. Det mesta tyder dock på att controlling funktionen sitter kvar i gamla arbetssätt, processer och där huvuddelen av tiden läggs på att förbereda data för analys, finansiell rapportering och budget. Idag ger digitaliseringen och teknologin tillgång till flera olika typer av data och med möjligheter till bättre analys och affärsstöd.  Vid detta bord har vi erfarenhetsutbyte och diskuterar bl. a. följande frågeställningar:

– Vad innebär det att vara affärscontroller idag? Har vår roll, arbetssätt och ansvar anpassats till dagens krav och möjligheter?
– Vad krävs för att vi skall lägga huvuddelen av vår tid på den framåtblickande analysen och minimera det manuella/reaktiva arbetet?
– Analytics, big data, prediktiv analys, rulllande prognoser etc, – om vi reflekterar, vad är det egentligen vi behöver för att stödja och utveckla vår affär?

———————————————————-

11.) Storytelling för en Controller – konsten att förmedla insikt  – Linus Johansson, Sparks.

Ofta går mycket av controllerns tid åt till att sammanställa information och säkra att den är korrekt. Att ta fram analyser och beslutsunderlag är en viktig del av arbetet, men hur säkrar man att mottagaren förstår underlagen och analyserna? Vilka verktyg har du som controller till hjälp för att på ett effektivt och talande sätt se till att budskapet når fram och påverkar de beslut som fattas?

Vid det här bordet diskuterar och utbyter vi erfarenheter runt bland annat följande frågor:
– Levererar controllers för mycket information och för lite insikt?
– Talar inte siffrorna för sig själva?
– Känner du din målgrupp och hur syns det i din rapportering?
– Vem ansvarar för analysen och insikten? Controllern eller ledningen?
– Hur många ”därför att” och ”skillnaden beror på” finns i månadsrapporten?

———————————————————-

12.) Hur bidrar man som Controller till effektiv Working Capital Management? – Melody Motamedi, Unit4.

Historiskt har resultaträkningen prioriterats framför balansräkningen hos många företag. Betydelsen av balansräkningen blir dock allt större nu med Styrelsens och CFOns fokus på effektivisering av Working Capital. Oftast är det enbart finansfunktionen som bär ansvaret för arbetet med att minska företagets Working Capital.  Men i verkligheten krävs ju ett nära samarbete mellan olika funktioner inom företaget.

I detta rundabordssamtal kommer vi bland annat att diskutera:

– Vilka övriga funktioner bör man i huvudsak samarbeta med för att lyckas i sitt projekt?
– Leder aktivt arbete med Working Capital till högre lönsamhet?
– Vilka nyckeltal används för uppföljning?

———————————————————-

13.) Hur blir vi bättre på att följa upp mot långsiktiga mål? – Martin Zingmark, Insight Solutions.

I ett läge där det blir allt hårdare fokus på kommande kvartal och i bästa fall på resterande del av året blir uppföljningen mot långsiktiga mål allt svårare. Det strategiska arbetet och affärsplanen som sträcker sig 3-5 år blir inte sällan en styrelseprodukt och som omgående hamnar i skrivbordslådan. Långsiktiga mål och strategiska initiativ blir sällan nedbrutna i mätbara mål och nyckeltal som används i den regelbundna uppföljningen. Runt bordet kommer vi dela erfarenheter och diskutera hur uppföljning mot långsiktiga mål kan förbättras och ta del av konkreta exempel.

Anmäl dig nu

*Namn
Titel
*E-post
*Telefon
*Företag
*Fakturaadress
*Postnummer *Ort *Land
Ev. kampanjkod
Meddelande

 

Tillbaka till toppen