Verksamhetsstyrning 2.0

  • 13 mars, 2019, Bonnierhuset, Stockholm.

    Verksamhetsstyrning 2.0

    Årets viktigaste Controllermöte om styrning, planering, rapportering och analys.

Om konferensen

Verksamhetsstyrning 2.0 är Sveriges ledande möte för Business Controllers. Nästa upplaga går den 13 mars 2019. Ambitionen med konferensen är att ge dig som arbetar som Controller praktisk kunskap från riktiga människor, på riktiga företag, som gör, eller har gjort riktiga grejer som du och dina kollegor kan ta del av och lära er av. Den övergripande frågan som tas upp på konferensen är hur du som Controller lyckas driva verksamhetsstyrning och förändringsprocesser samtidigt som du har örnkoll på företagets affärsmässiga behov.

Nedan kan du ladda ned några av presentationerna från den senaste konferensen:

1. Så gick ICA från traditionell budgetprocess till budgetlös styrning – Anna Bayer, ICA

2. Ekonomens nya roll i en digitaliserad värld – Lars Rudbäck, Meritmind

3. Från transaktionell till Business Partner – Susanne Larsson, Gunnebo

4. Hur man anställer en robot – Jörgen Stattin, SCA

5. Med Controllern i förarsätet – Björn Dahlman, Klarna

Program Verksamhetsstyrning 2.0_2017

Vem går på konferensen?

Konferensen är utvecklad för att erbjuda erfarenhets- och idé utbyte kollegor emellan. Till föregående års konferenser har deltagarna främst haft följande befattningar: Business Controllers, Group Controllers, Ekonomichefer och CFO. På förra konferensen samlades drygt 200 personer. De kom bl.a. från: Apoteket, Arla Foods, AstraZeneca, Bonnier, Carema, CDON, Cederroth, Clas Ohlson, Combitech, Coor, Cramo, Elekta, Ericsson, Fazer, Fritidsresor, Göteborgs Kex, H&M, Husqvarna, Höganäs, ICA, IL Recycling, KG Knutsson, Kinnarps, Kone, Cranes, Lernia, Länsförsäkringar, Maquet, MTR, Nordea, Posten, Preem, Ragnsells, Saab, Sandvik, SAS, SBAB, SCA, Scania, SEB, Skandia, Skanska, SL, SOBI, SSAB, Stena, Systembolaget, Telia, Teracom, Tobii, Volvo.

Ett smörgåsbord av aktuella frågeställningar för Controllers

Verksamhetsstyrning 2.0 har blivit Sveriges främsta mötesplats för ekonomistyrningsfrågor tack vare blandningen av relevanta föreläsningar och möjligheten att dela erfarenheter med kollegor från hela landet. Ett stort antal Controllers och CFO´s möts över konferensens mest uppskattade inslag – rundabordssamtalen: ett smörgåsbord av intressanta frågeställningar där du väljer det som är mest intressant för dig.

Arrangeras av 1company

1company skapar och sprider kunskap om styrning, finansiell rapportering, redovisning och analys. 1company.se är ett nätverk, ett digitalt forum och en think tank för och med personer som vill utveckla sig inom dessa områden Många i nätverket är business controller, financial controller, redovisningschef eller CFO. Vi skapar kunskap genom analyser, intervjuer, kartläggningar och rapporter. Vi sprider kunskap genom våra årliga konferenser – IFRS Symposium och Verksamhetsstyrning 2.0 – webinars, utbildningar, artiklar och skräddarsydda möten. Olika slags möten där kunniga personer kommer i kontakt med varandra.

För fullständig information, vänligen besök: www.1company.se

Talare

Andreas Norén

Andreas Norén

Andreas Norén är ordförande för Verksamhetsstyrning 2.0 den 15 mars på Bonnierhuset i Stockholm. Till vardags är Andreas CFO på LRF Media. Andreas har ett förflutet inom Controlling på Nordea där han innehade flera ledande befattningar. Han har även varit Chefscontroller på Landshypotek Bank och ansvarig för Data Discovery & Analytics på SAS Institute.

Nina Altarac

Nina Altarac

Nina Altarac är Head of Controlling på Skånemejerier. Innan Nina kom till Skånemejerier arbetade hon bl.a. som Controller, Business Analyst och Projects Manager Sales  inom Novo Nordisk.

Jenny Almqvist

Jenny Almqvist

Jenny Almqvist är Senior Development Specialist på Volvo Cars. Jenny har varit på Volvo Cars sedan 2010 och har sedan dess bl.a. arbetat som HR Business Partner, Program Manager inom Strategy & Vehicle Line Management.

Anna Bayer

Anna Bayer

Anna Bayer är Chef för Business Planning & Analysis på ICA gruppen. Anna har ett förflutet som managementkonsult på Capgemini Consulting.

Anders Benteby

Anders Benteby

Anders Benteby är Deputy Head Group Functions Planning & Control på Nordea. Anders har varit verksam i olika roller inom Controlling och Planning sedan 20 år tillbaka.

Robert Bergström

Robert Bergström

Robert Bergström är Partner på Deloitte. Robert kom till Deloitte 2016. Dessförinnan var han verksam på Accenture där han bl.a. ledde företagets avdelning inom Finance & Enterprise Performance i Singapore under två års tid.

Robert Cagnell

Robert Cagnell

Robert Cagnell är Senior Manager på KPMG. Innan han kom till KPMG 2012 var han verksam inom Försvarsmakten i så varierade roller som Kapten i Flottan, Business Controller och Chef för BI.

Björn Dahlman

Björn Dahlman

Björn Dahlman är Manager Business Analysis inom FP&A på Klarna. Björn har arbetat med olika slags affärsanalys och controlling på Klarna sedan 2012.

Mattias Ferling

Mattias Ferling

Mattias Ferling är Manager Presales Corporate Performance Management på UNIT4. Innan Mattias kom till UNIT4 verkade han bl.a. som Group Controller och Group Reporting Systems Manager på DeLaval.

Malin Gustafsson

Malin Gustafsson

Malin Gustafsson är Senior Solutions Consultant på Workday. Innan Malin kom till Workday arbetade hon bl.a. som konsult och produktchef på Unit4. Malin är i botten ekonom och Financial Controller.

Andreas Jakobsson

Andreas Jakobsson

Andreas Jakobsson är VP och Sverigechef på Corporater. Andreas har tidigare varit verksam som seniorkonsult på Stratsys och affärsutvecklare på Bravida.

Anders Holmström

Anders Holmström

Anders Holmström är Strategic Account Manager – Corporate Performance & Enterprise Resource Planning på Oracle. Anders har lång erfarenhet av olika slags verksamhetsstödjande lösningar och arbetar tillsammans med åtskilliga företag som rådgivare på området.

Hans Kihl

Hans Kihl

Hans Kihl är Senior Managementkonsult på Analogo. Hans har drygt 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling hos kunder inom allt från tillverknings- och processindustri till dagligvaruhandel och tjänsteproduktion.

Fredrik Lagercrantz

Fredrik Lagercrantz

Fredrik Lagercrantz är Senior VP Business Control på Swedish Match. Fredrik sitter även med i företagets ledningsgrupp. Fredrik har dessförinnan bl.a. varit verksam som konsult på McKinsey.

Susanne Larsson

Susanne Larsson

Susanne Larsson är CFO på Gunnebo med ansvar för controlling, IT, strategi, treasury, legal och m&a. Innan Susanne kom till Gunnebo hade hon olika roller inom Controlling på SKF. Hon är även styrelseordförande för flera olika stiftelser knutna till forskning och utbildning.

Madeleine Löfblad

Madeleine Löfblad

Madeleine Löfblad är Professional EPM Ambassador på inlumi. Hon har tidigare varit verksam som konsult på IBM och PwC och som Financial Controller på SCA.

Rikard Olsson

Rikard Olsson

Rikard Olsson är managementkonsult på Ekan Management. Innan han kom till Ekan var han verksam som Chefscontroller på Astra Zeneca R&D.

Jan Rehnman

Jan Rehnman

Jan har över 30 års erfarenhet inom Finance och Verksamhetsstyrning (EPM), både från roller som Controller, CFO och konsult. De senaste 20 åren var Jan Partner på Accenture och ansvarig för CFO agendan i Norden samt EPM ansvarig i Europa. Sedan 1/2 2017 är Jan EPM Advisory Lead på inlumi.

Johan Rehnström

Johan Rehnström

Johan Rehnström är Corporate Director Financial Planning and Analysis på Agnico Eagle Mines Limited, ett Torontobaserat gruvföretag. Innan Johan flyttade till Kanada arbetade han med verksamhetsstyrning inom bl.a. bank och finans.

Lars Rudbäck

Lars Rudbäck

Lars Rudbäck är Head of Advisory på Meritmind. Lars har en lång och gedigen bakgrund inom ekonomi och finans där han bl.a. varit verksam som Group Controller på Securitas och konsult på Capacent.

Jörgen Stattin

Jörgen Stattin

Jörgen Stattin är Operations Director Global Business Services på SCA. Han är även ansvarig för företagets satsning inom robotics (RPA). Inom samma företag har Jörgen tidigare varit VP Strategy och Director inom Group Business Control.

Miguel Vergara

Miguel Vergara

Miguel Vergara arbetar som affärsutvecklare på Oracle där han fungerar som specialist inom Financial Processes & Analysis. Inna Miguel kom till Oracle hade han flera ledande befattningar som Controller och Controllerchef på bl.a. Tieto, ICA och Comhem.

Tanja Yliniva

Tanja Yliniva

Tanja Yliniva är Head of Finance Corporate Services Nordics, Sodexo Sweden. Tanja har lång erfarenhet av Business Controlling, affärsutveckling och strategiskt arbete på en internationell nivå. Hon har erfarenhet från tillverkningsindustrin, tjänsteföretag och konsultverksamhet. Hennes fokus är förändringsarbete som är riktad mot förbättrad lönsamhet, utveckling av processer, rutiner och verktyg. Innan Sodexo har Tanja arbetat på Atea, Electrolux och Husqvarna.

Martin Zingmark

Martin Zingmark

Martin Zingmark är konsultchef på Insight Solutions. Dessförinnan har han bl.a. arbetat på Deloitte, Acando och Hyperion.

Program

8.30

Frukost och registrering

9.00

Konferensen öppnas

Ordförande Andreas Norén, CFO på LRF Media, hälsar välkommen och inleder konferensen

9.10

Beyond budgeting: Så gick ICA från traditionell budgetprocess till budgetlös styrning

Under 2015/2016 valde ICA Gruppen att lämna det traditionella och mycket omfattande budgetarbetet som pågått i koncernen under lång tid till förmån för en ny planerings- och prognosprocess baserad på budgetlös styrning.

I denna presentation får du veta varför ICA Gruppen valde att överge den traditionella budgeten, vad som var anledningen till att det skedde nu, hur den nya planerings- och prognosprocessen övergripande ser ut och hur ICA Gruppen valde att gå tillväga för att införa det nya arbetssättet.

Talare: Anna Bayer, Chef Business Planning & Analysis, ICA.

9.40

Ekonomens nya roll i en digitaliserad värld

Arbetar du på en ekonomifunktion som präglas av helt digitaliserade processer, eller sitter du som de flesta av oss andra i en miljö där manuella moment fortfarande är inbyggda i både verktyg och väggar? Detta trots att många av våra arbetsmoment är regelstyrda och därmed väl lämpade för automatisering/digitalisering.

Med digital transformation menas i första hand inte teknisk utveckling av nya verktyg utan en transformation av vårt förhållningssätt till en snabbt förändrad (och digital) värld. Detta ställer krav på oss ekonomer att vi, förutom bra förståelse för ny teknik, också måste fokusera mer på omställning och på vidareutveckling av våra people skills. I denna presentation får du ta del av hur detta kan ske baserat på samlad erfarenhet och iakttagelser om vad olika företag gör just nu.

Talare: Lars Rudbäck, Head of Advisory, Meritmind.

10.10

Kaffe

10.50

Från transaktionell till business partner – så fungerar strategy into action på Gunnebo

Det talas mycket om Controllerns nya roll och hur Controllerfunktionen måste tillföra verksamheten mer än tillbakablickande rapporter. Att bli en business partner innebär dels utökat ansvar och med det nya kompetenskrav. Det innebär också att nya kontaktytor och konstellationer inom företagets organisation skapas.

Denna presentation handlar om hur Gunnebo formar ett nytt sätt att arbeta på. Du får ta del av ett helikopterperspektiv på hur bl.a. finans-, IT och strategifunktionerna tillsammans skapar en helhet för att ta tillvarata de möjligheter ny teknologi möjliggör och för att möta ökad konkurrens.

Talare: Susanne Larsson, Group Chief Financial Officer, Gunnebo.

11.30

Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Det finns ett antal olika rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyten att tillgå. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program nedan.

12.00

Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Det finns ett antal olika rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyten att tillgå. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program nedan.

12.30

Lunch

13.30

Finance Transformation på Volvo Cars – så styrs en verksamhet i konstant förändring

Hur man åstadkommer en varaktig förändring – att förmå en medarbetare att förändra sitt beteende – uppger många Controllers och CFO´s som något av det svåraste och samtidigt mest avgörande för att lyckas i styrningen av en verksamhet.

När Volvos personbilsdivision såldes 2010 påbörjades arbetet med att skapa en fungerande huvudkontorsfunktion från grunden. Man startade ett projekt man benämnde som ”Finance Transformation”. Grundläggande för metoden som används är att man inte skiljer lärande och utveckling från de ”riktiga arbetsuppgifterna”. Man utgår från ett definierat beteende – läget man strävar efter att nå – och skapar sedan ”träningsläger” för att lära in det nya beteendet. Denna presentation handlar om hur Volvo Cars arbetar för att kunna styra en organisation i konstant förändring.

Talare: Jenny Almqvist, Senior Development Specialist, Volvo Cars.

14.10

Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Det finns ett antal olika rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyten att tillgå. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program nedan.

14.45

Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Det finns ett antal olika rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyten att tillgå. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program nedan.

15.15

Kaffe

15.45

Hur man anställer en robot – Visioner och erfarenheter av Robotics på SCA

Robotics, eller RPA – Robotic Process Automation, och hur det tar plats som en del av företagets strategi står högt på många företags agenda just nu. I denna presentation får vi ta del av vad SCA gör just nu och vilka visioner man har för RPA – både avseende ekonomi- och finansfunktionen och i sin övergripande företagsstrategi.

Jörgen har mångårig erfarenhet av strategiutveckling, strategirealisering samt förändringsledning. Under de senaste åren har han varit en av de ansvariga för att etablera och utveckla den globala affärsserviceorganisationen på SCA. I denna presentation berör Jörgen bl.a. följande frågeställningar:

– Från tanke till handling. Hur gick SCA från mötet med det diffusa begreppet RPA till att etablera och realisera fördelarna med RPA?
– Hur säkerställdes buy-in från SCAs management och hur beslutades om den strategiska inriktningen för robotagendan
– Realiseringsformer och hur SCA har valt att arbeta med RPA framgent
– Vilka lärdomar tar vi med oss från vår robotresa?

Talare: Jörgen Stattin, Operations Director Global Business Services, SCA.

16.15

Med Controllern i förarsätet avseende fördelning av resurser och investeringsbeslut

På en lista över världens mest revolutionerande bolag som sammanställdes av den amerikanska nyhetskanalen CNBC tidigare i år, hamnade Klarna på plats 8. Uber toppade listan och Spotify hamnade på plats 25. Klarna har upplevt en enorm tillväxt de senaste tio åren. I den föränderliga miljö som denna tillväxt leder till, måste beslut fattas i ett högt tempo samtidigt som alla berörda delar av organisationen involveras. Nya och höga krav ställs på verksamhetsstyrningen, speciellt då finansiella system i många fall inte hinner sjösättas i samma tempo.

På Klarna pratar man mer om att påverka och utmana, snarare än att övervaka eller kontrollera. Controller-funktionen är en viktig del för att bestämma hur investeringar och resurser fördelas, eftersom det är Controllers som ofta sitter på det bästa beslutsunderlaget.

I denna presentation får vi ta del av hur Klarnas FP&A funktion arbetar för att påverka i en värld av snabba förändringar. Vi får också veta hur man har byggt upp ett team som alltid strävar efter att vara involverade i samtliga betydande beslut.

Talare: Björn Dahlman, Manager Business Analysis FP&A, Klarna.

16.45

Summering och avslutning av dagen

Program: Rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Som deltagare på Verksamhetsstyrning 2.0 har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Det finns ett antal olika rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyten att tillgå. Här har du möjlighet att dela tankar och idéer med ett stort antal kollegor från företag i olika branscher. Du väljer de fyra som är mest relevanta för dig. Här är programmet.

OBS! Programmet för diskussioner och erfarenhetsutbyten uppdateras löpande fram till konferensen. 

———————————————————-

1) En Business Controllers bikt – Robert Cagnell, KMPG.

Varför lyckas så få controllerfunktioner bli de superkompetenta och digitaliserade business partners alla pratar om? Hur gör det fåtal som lyckas? I detta rundabordssamtal fokuserar vi på de vanligaste fallgroparna och nycklarna till att lyckas. Vår diskussion berör kultur, organisatorisk struktur, kompetens, processer och tekniskt stöd, incitament och belöningar, förtroende och inflytande.”

———————————————————-

2) Controllerns roll som kommunikatör och brygga mellan rapport och verksamhet – Nina Altarac, Head of Controlling, Skånemejerier.

Att ta fram analyser och beslutsunderlag är en viktig del av Controllerns arbete, men hur säkrar man att verksamheten förstår underlagen och analyserna? Det räcker det inte att själv samla in information och data, räkna om dem till relevanta nyckeltal och kommunicera dessa i relation till organisationens strategi. Hur anpassar vi informationen så att respektive målgrupp kan tillgodogöra sig den? Kring detta bords diskuterar vi vad som fungerar i en fråga som blir allt viktigare.

———————————————————-

3) Nästa generations operativa modell för verksamhetsstyrning – Robert Bergström, Deloitte.

CFO och finansfunktionen får ofta kravet att bli mer kostnadseffektiv samtidigt som förväntningarna ökar på att kunna erbjuda ett förbättrat stöd till kärnverksamheten. Detta kan i många fall ses som en motsättning men med rätt operativ modell kan båda resultaten uppnås. Välkommen till en diskussion som kommer att bygga på ett par verkliga kund case.

———————————————————-

4) Tankar, frågor och spaningar kring framtidens Controllerroll – Anders Benteby, Nordea.

Många företag genomför idag stora investeringar i förbättrad infrastruktur avseende systemstöd och processtandardiseringar. Detta kommer ge oss Controllers unika möjligheter att hämta stora mängder data att använda för analys i olika avseenden. Att använda informationen för uppgifter i termer av resultatanalys, prediktiv analys, prognos funktionalitet, samt simuleringar av olika scenarios är exempel på vad den nya infrastrukturen kommer att underlätta för. Hur påverkar en bättre infrastruktur nuvarande roll och ansvar för Controllern? Och vad innebär det avseende samarbeten och beroenden mot andra delar av företaget? Detta är några av de frågor vi diskuterar kring detta bord.

———————————————————-

5) Scenariohantering för Controllers – Mattias Ferling, UNIT4.

Att verkligen förändras är inget nytt, men idag sker förändringarna mycket snabbare och tätare. Tidigare gjordes ofta större förändringar vid årsskiftet. Nu kräver ledningen att förändringen sker omedelbart – och ofta vill man veta effekten av en förändring inom 48 timmar. Nya estimat för året måste tas fram på kort tid. Denna diskussion fokuserar på scenariohantering och de nya krav som ställs på Controllern. Hur arbetar du och ditt företag med detta – och hur kan ni bli bättre på det?

Se introduktionsvideo till bordsdiskussion 5: ”Scenariohantering för Controllers”

———————————————————-

6) Dagens ekonomisystem – en hjälpande hand eller sjunkande sand? – Malin Gustafsson, Workday.

Ekonomi- och finansfunktionen är under ständigt ökande press att bli en strategisk partner till verksamheten. Man förväntas kunna svara på frågor som t.ex: Var växer vi snabbast? Inom vilka områden behöver vi investera? Vilka potentiella tillväxtområden finns för verksamheten? Det har talats om att transformera ekonomi och finansfunktionerna i flera år, men hittills har få företag tagit steget fullt ut för att minimera ansträngningen avseende transaktionsbearbetning, control och styrning, för att kunna maximera tiden som läggs på att styra verksamheten och tillföra värde.

I denna diskussion talar vi om vad som krävs för att ekonomi- och finansfunktionen skall utvecklas till en partner som förser verksamheten med värdefull affärsinformation.

———————————————————-

7) Hur förbereder ni er för att kunna svara på frågor som ännu inte ställts? – Anders Holmström och Miguel Vergara, Oracle.

Idag är de flesta finansfunktioner optimerade för att vara så effektiva som möjligt. Det har lett till en situation där det blir svårt att reagera snabbt på förändringar och än mindre kunna arbeta proaktivt. Hur frigör du resurser för värdeskapande arbete samtidigt som du säkerställer compliance?

Vid detta bord diskuterar vi medel för att öka finansfunktionens flexibilitet. Ta del av erfarenheter från andra företag om hur du kan öka ditt företags operationella flexibilitet och frigöra resurser för det som är viktigt för verksamheten. Vår målsättning är att du skall gå ifrån bordet inspirerad och full av nya idéer.

———————————————————-

8) Hur mäter man aktiviteter i moderna organisationer och påverkar det nyckeltalen? – Andreas Jakobsson, Corporater.

Moderna organisationer har gått från att vara hierarkiska i sin ledning till att utvecklas till olika typer av matrisorganisationer. Nästa stora förändring som nu sker i full skala innebär att dessa matrisorganisationer bedriver en stor andel projektinitiativ inom verksamheten, oftast i olika typer av virtuella projekt, vilket ställer helt nya krav på hur man mäter och följer upp dessa i verksamheten. Det rör sig om allt från små till stora interna projekt, som har som oftast har som uppgift att effektivisera verksamheten på olika sätt, för få bättre lönsamhet (förbättrade finansiella nyckeltal), men även få nöjdare och mer effektiva medarbetare, kunder och processer, som i sin tur ska bli mer produktiva och lönsamma vilket påverkar organisationens nyckeltal. Dessa initiativ bedrivs oftast från ledning såsom VD, CFO, HR eller projektchefer, men saknar oftast en strukturerad styrning.

Stämmer detta och vad innebär det om man skulle kunna få en bättre styrning på detta område och integrera dessa med övriga finansiella nyckeltal? Hur väl stämmer denna hypotes och i så fall hur mäter, fångar man och styr man denna typ av aktiviteter, bland traditionella nyckeltal och KPI:er som domineras av finansiella nyckeltal ?

———————————————————-

9) Lönsamhetsstyrning – Hur tar vi kontroll över sista raden? – Hans Kihl, Analogo.

Centralt i ett beslutsunderlag är hur olika beslut kommer att påverka verksamhetens lönsamhet. Trots detta är det inte ovanligt att just den pusselbiten är i ganska dåligt skick. För att komma ifrån de förenklade sanningarna som leder till lönsamhetsmässigt osäkra beslut bör man etablera ett synsätt som bygger på nettolönsamhet, tillräckligt detaljerad information, och en samsyn runt vad som är lönsamt. Då har man skaffat sig förutsättningar för bättre beslut runt om i verksamheten. I denna diskussion tar vi avstamp i hur olika företag har gått tillväga för att göra just detta, och hur du och ditt företag kan ta bättre kontroll över sista raden.

———————————————————-

10) Från årlig budget till rullande prognoser – och tillbaka – Fredrik Lagercrantz, Swedish Match.

I en tid där många företag väljer att styra utan årlig budget så gjorde Swedish Match tvärtom – man gick tillbaka från rullande prognoser till årlig budget. Här diskuterar vi varför rullande prognoser kanske inte passar alla organisationer och vad som är fördelarna med att arbeta i en process som i många företag upplevs som resurskrävande och icke-värdeskapande.

———————————————————-

11) Effektivisera och automatisera styr- och planeringsprocesser med hjälp av paketerad best practice
Madeleine Löfblad och Jan Rehnman, inlumi.

Är styr- och planeringsprocessen svår att förändra och förbättra? Saknas en övergripande syn på syftet med de planer som görs och hur de i praktiken används? Sitter organisationen fast i ett komplext pussel av spretande processer, manuellt arbete och olika syn på principer och best practice?

Ambitionen med detta samtal är att diskutera hur man uppnår en effektiviserad och automatiserad planeringsprocess och möjligheten att använda moderna, paketerade verktyg för att uppnå detta. Vilka möjligheter kan det erbjuda dig som Controller? Och vilka krav ställer det på controllerfunktionen?

———————————————————-

12) Vad innebär Beyond Budgeting i praktiken? – Rikard Olsson, Ekan Management.

Detta rundabordssamtal handlar om tankesättet kring Beyond Budgeting och vad det innebär i praktiken. Utifrån konkreta exempel kommer en diskussion föras kring hur processerna för målsättning, planering och prognostisering, uppföljning och analys, beslutsfattande och resursfördelning bör utformas för att möjliggöra konkurrenskraft i dagens komplexa och snabbrörliga affärsmiljöer. Samtalet kommer även att beröra vilken roll som ekonomi- och controllerfunktionens kan och bör spela i förändringsarbetet mot en mer dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning.

———————————————————-

13) Använder vi vårt systemstöd för rapportering, analys och planering på rätt sätt? – Johan Rehnström, Agnico Eagle.

Många organisationer gör stora investeringar i olika typer av tekniska systemstöd för beslutsfattande. De olika stödsystemen har olika syften med delvis separata målgrupper och slutanvändare. Hur får man ihop den stora mängd data och information som behövs för beslutsfattande på olika nivåer i en organisation? Vad innebär detta utifrån olika perspektiv, såsom planering, rapportering och analys, hantering av data och integrering av olika system? Här kommer vi att diskutera diverse frågeställningar, till exempel:

– Hur skall vi hantera all den mängd data på ett effektivt sätt och var hittar vi den berömda ”one version of the truth”?
– Är vi för detaljerade i vårt arbete? Söker vi förklaring till minsta lilla avvikelse?
– Hur kan organisationens controllerfunktion aktivt deltaga i utvecklingen av detta område?

———————————————————-

14) Hur förbereder vi oss för vår egen digitala transformation? – Lars Rudbäck, Meritmind.

Arbetar du på en ekonomifunktion som präglas av helt digitaliserade processer, eller sitter du som de flesta av oss andra i en miljö där manuella moment fortfarande är inbyggda i både verktyg och väggar? Detta trots att många av våra arbetsmoment är regelstyrda och därmed väl lämpade för automatisering/digitalisering. Digital transformation är i första hand inte teknisk utveckling av nya verktyg utan en transformation av vårt förhållningssätt till en snabbt förändrad (och digital) värld. Det ställer krav på oss ekonomer att vi, förutom bra förståelse för ny teknik, också måste fokusera mer på omställning och på vidareutveckling av våra people skills. Välkommen till en diskussion baserad på vad Svenska företag åstadkommer inom digital transformation just nu och vad du och ditt företag kan lära av det.

———————————————————-

15) Controllerns roll i förändringsarbete – Tanja Yliniva.

Marknadens villkor idag gör att kompetent genomförande av förändring blir allt viktigare för att kunna vara konkurrenskraftig. Samtidigt säger många Controllers och CFO att just detta upplevs som något av det svåraste i arbetsbeskrivningen – att åstadkomma en förflyttning från A till B. Att förmå sina medarbetare att göra något idag som de inte gjorde igår. Att förändra beteenden. I denna diskussion talar vi om praktiska erfarenheter och hur grundprinciperna för lyckat förändringsarbete ser ut.

———————————————————-

16) Budgeten – går det att planera på en högre nivå när ”djävulen sitter i detaljerna”? – Martin Zingmark, Insight Solutions.

Somliga menar att budgeten är ett dokument vars främsta syfte är att ge styrelsen en upplevd kontroll och säkerställa att det kommande året ligger i linje med förväntningarna. I en tidigare genomförd undersökning, där ett flertal svenska storkoncerner intervjuades, var den främsta orsaken till varför budgeten gjordes att just styrelsen ville ha den. En överväldigande majoritet av de svenska bolagen lägger stora resurser på en tung bottom-up process baserad på konto och kostnadsställe. Frågan är om en process från lägsta nivå skapar bättre kvalitet och ger styrelsen rätt beslutsunderlag eller blir den bara blir exakt fel i stället för ungefär rätt? Men vilka är alternativen och går det att utforma en process som kräver mindre resurser, snabbare att exekvera och levererar bättre kvalitet? Vi kommer dela erfarenheter med varandra, ta del av best practice och bl.a. diskutera följande:

– Går det att planera på en högre nivå när ”djävulen sitter i detaljerna”?
– Hur skapas en process som kräver mindre resurser och kan genomföras på kortare tid?
– Går det att möte styrelsens krav utan en detaljerad bottom-up process?

Läs Martin Zingmarks artikel ”Planning is Everything” här

Anmäl dig nu

*Namn
Titel
*E-post
*Telefon
*Företag
*Fakturaadress
*Postnummer *Ort *Land
Ev. kampanjkod
Meddelande

 

Tillbaka till toppen